Vítame Vás na webovej stránke futbalového oddielu TJ Vihorlat Zemplínske Hámre. Na tejto stránke môžete nájsť všetky informácie o klube. Sú tu pravidelne zverejňované všetky klubové aktuality, výsledky a štatistiky našich družstiev, fotky zo zápasov a klubových akcií. Tiež tu nájdete informácie z histórie Telovýchovnej jednoty a Futbalového oddielu.