Vedenie Klubu

Výbor TJ Vihorlat Zemplínske HámreMgr. Dávid Žír - predseda TJ 

Ing. Matúš Brečka - manažér TJ

Ing. Jozef Širgeľ - ekonóm TJ

Tomáš Cenkner - člen výboru

František Barna - člen výboru

Miloš Brečka - člen výboru

Antonín Dudič - člen výboru