Žiaci
Družstvo žiakov v sezóne 2017/2018 štartuje
v I. triede OBFZ Humenné pod vedením trénera Matúša Brečku.