Z histórie futbalového ihriska 

         V roku 1955 futbalový oddiel neštartoval v žiadnej súťaži aj kvôli pretrvávajúcim problémom s ihriskom, ktoré bolo na ,,Luhoch" a patrilo do chotára susednej obce balá nad Cirochou. Výbor Telovýchovnej jednoty sa preto v spolupráci s radou MNV rozhodol v roku 1956 vystavať futbalové ihrisko na pozemkoch vlastného chotára v lokalite ,,Klebanská", kde sa už v súčasnosti nachádza Šporotovo-rekreačný areál Barnova Rika. Vtedy však nik netušil, že jeho výstavba bude ukončená až o 27 rokov. Pre nedostatok finančných prostriedkov bola výstavba pozastavená a znovu sa tento problém začal riešiť až po roku 1980. Výstavbu sa podarilo ukončiť na jar v roku 1983 vďaka vytrvalému úsiliu vtedajšieho výboru Telovýchovnej jednoty. Futbalový život v obci opäť začína sezónou 1983/84. Výstavba ihriska bola financovaná zo zdrojov MNV a OV ČSZTV. Na výstavbe sa podieľali VLM Kamenica nad Cirochou, Agrostav Humenné, Chemkostav Strážske, OSP Snina (výstavba oporného múra). Na výstavbe sa brigádnickou formou zaslúžili aj obyvatelia obce, a to najmä: Vozár Gustáv, Barna Jozef, Michalenko Jozef, Miker Anton, Barna František st., Barna František ml., Matoš Ľudovít, Cenkner Ladislav, Cenkner Jozef, Kotus Vladimír a ďalší...

        V roku 2000 sa postupne začalo s rekonštruovaním okolia futbalového ihriska so zámerom vybudovať v budúcnosti športovo-rekreačný areál. V roku 2002 sa vedenie obce rozhodlo postaviť Dom Športovcov, ktorý bol dňa 14.7.2002 odovzdaný do užívania. V tomto objekte sa nachádzajú šatne pre futbalistov, hospodárska miestnosť, sociálne zariadenia a pohostinstvo s terasou. Ďalším objektom, ktorý pribudol do areálu boli antukové tenisové kurty, ktorých výstavba bola ukončená v auguste roku 2003. Ďalej bolo v roku 2005 zrekonštruované oplotenie futbalového ihriska. Najvýznamnejšie zmeny sa udiali v roku 2009. V športovom areáli sa podarilo vybudovať kúpalisko, ktoré pozostáva z plaveckého bazéna, detského bazéna a prevádzkovej budovy, v ktorej sa nachádza aj sauna. V tom istom roku sa obci podarilo získať finančné prostriedky z rezerv predsedu vlády na výstavbu multifunkčného ihriska s umelou trávou, ktoré bolo uvedené do prevádzky v júli 2009 spoločne s bazénmi. Ďalšie zmeny sa udiali v roku 2015. Počas jarných mesiacov bolo vybudované zavlažovanie z finančných prostriedkov klubu a obce, o ktoré sa brigádnickou činnosťou zaslúžili samotní hráči klubu. Ďalej bola počas letných mesiacov zrekonštruovaná prístupová cesta k Domu športovcov a priľahlé parkovacie plochy. V roku 2016, začiatkom leta, bola tiež vybudovaná nová kamenná prístupová cesta na hraciu plochu futbalového ihriska.


ZDROJ: Kronika Obce Zemplínske Hámre