Dorast
Družstvo dorastu štartuje v sezóne 2016/2017
v II. triede OBFZ Humenné (malý futbal).